Fakturačné údaje


Martin Štiblický – MATESTUDIO.SK PHOTOGRAPHY
Stromová 10482/40
83101 Bratislava
Registrácia: ZRSR Bratislava, č.OŽP-A/2010/57640-2

IČO: 45 962 154
DIČ: 1074181724
Bankové spojenie: 2922848269/1100